ATLANTIS Energy S.A.

tel.: 24 367-31-31

tel/fax.: 24 366-06-26

 

NIP: 774-310-78-74
REGON: 141814360
KRS: 00000331800

 

Kapitał zakładowy: 9 243 520,00 PLN

Liczba akcji wszystkich emisji wynosi:

924 352 000

 

 

 

Misja spółki

 

Jesteśmy  dumni,  że  poświęcamy  swe   działania  ochronie  środowiska  naturalnego, oferując energię elektryczną pozyskiwaną w całości ze źródeł odnawialnych.

 

  Misja.

 

Jesteśmy  dumni,  że  poświęcamy  swe   działania  ochronie  środowiska  naturalnego, oferując energię elektryczną pozyskiwaną w całości ze źródeł odnawialnych.

 

Przedmiot działalności

 

Przedmiotem działalności Spółki jest prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie:

 • 35.11.Z Wytwarzanie energii elektrycznej;

 • 35.12.Z Przesyłanie energii elektrycznej;

 • 35.13.Z Dystrybucja energii elektrycznej;

 • 35.14.Z Handel energią elektryczną;

 • 35.21.Z Wytwarzanie paliw gazowych;

 • 35.30.Z Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych;

 • 63.11.Z Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność;

 • 63.12.Z Działalność portali internetowych;

 • 63.99.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana;

 • 64.91.Z Leasing finansowy;

 • 68.10.Z Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek;

 • 68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi;

 • 74.90.Z Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana;

 • 77.40.Z Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim;

 • 82.99.Z Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana.

NIP: 774-310-78-74
REGON: 141814360
KRS: 00000331800

Kapitał zakładowy: 105 040,00 PLN
Liczba akcji wszystkich emisji wynosi: 10 504 000

 

 

Copyright 2009 Atlantis Energy S.A.

All rights reserved.